Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
Menu góra
Strona startowa Informacje Kontrole
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kontrole, bieżące, menu 1167 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kontrole

Kontrole

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Kazimierza Wielka za 2018 rok - wystąpienie pokontrolne


Protokół kontroli NIK przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w zakresie powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2004 r.

Wystąpienie pokontrolne


Protokół RIO z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy za 2006 rok

Kontrola archiwum gminnego z 11. kwietnia 2008 r.


Protokół kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w dniach 31 lipca 2009 r. do 7 sierpnia 2009 r. w zakresie sposobu wydatkowania środków dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej

Wystąpienie pokontrolne UW


Protokół kontroli NIK przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w zakresie zbywania nieruchomości gminnych (z wyłączeniem zbywania nieruchomości lokalnych) w latach 2005 - 2008 kontrola przeporwadzona w okresie od 20 lipca 2009r. do 13 października 2009r.

Wystąpienie pokontrolne tekst ujednolicony

Uchwała Komisji Odwoławczej Najwyższej Izby Kontroli - Delegatury w Kielcach z dnia 13 listopada 2009 r.

Postanowienie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie zatwierdzenia Uchwały Komisji Odwoławczej Najwyższej Izby Kontroli - Delegatury w Kielcach z dnia 13 listopada 2009 r.


Protokół kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w zakresie: organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków, przestrzeganie przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy obowiązku składania oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, a także organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Burmistrza), organizacja kontroli wewnętrznej wykonywanej przez Burmistrza oraz realizacja przepisów o dostępie do informacji publicznej. 23 listopad 2009r.

Wystąpienie pokontrolne


Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 2 stycznia 2012 roku


Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 12 października 2015 roku


Sprawozdanie kontroli dotyczące kontroli problemowej archimum Urzędu Stanu Cywilnego z dnia 6 listopada 2015 r.


Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju dotyczącej kontroli Parku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17.05.2016 r.


Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju dotyczącej kontroli Szaletu Publicznego w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17.05.2016 r.


Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju dotyczącej kontroli Miejsce Wykorzystane do Kąpieli w Kazimierzy Wielkiej z dnia 13.06.2016 r.


Wystąpienie Pokontrolne dotyczące wykorzystania środków publicznych na realizację zadania pn. "Zabezpieczenie skarp wąwozu wraz z przebudową drogi gminnej nr 329029T w msc. Chruszczyna Mała od km 0+425 do km 0+755, dł. 330 mb, związanego z zabezpieczeniem wąwozu lessowego" z dnia 14 listopada 2016 roku.


Wystąpienie Pokontrolne Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Kielcach dotyczące organów samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego udzielających licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na przewozy z dnia 30.06.2016 r.


Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju dotyczącej kontroli Parku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17.05.2017 r.


Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju dotyczącej kontroli Szaletu Publicznego w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17.05.2017 r.


Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju dotyczącej kontroli Miejsce Wykorzystane do Kąpieli w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20.06.2017 r.


Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju dotyczącej kontroli Miejsce Wykorzystane do Kąpieli w Kazimierzy Wielkiej z dnia 08.08.2017 r.


Wystąpienie pokontrolne dotyczące przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 01.09.2017 r.


Informacja pokontrolna z kontroli trwałości projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w południowej części gminy Kazimierza Wielka - zadanie nr 1 i 2 " z dnia 26 września 2017 r.


Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju dotyczącej kontroli Przystanków Autobusowych w gminie Kazimierza Wielka z dnia 24.10.2017 r.


Wystąpienie Pokontrolne dotyczące kontroli wydawania dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji ludności z dnia 6 marca 2018 r.


Wystąpienie Pokontrolne dotyczące przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Kazimierzy Wielkiej z dnia 7 marca 2018 r.


Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju dotyczącej kontroli Szaletu Publicznego w Kazimierzy Wielkiej z dnia 15.05.2018 r.


Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju dotyczącej kontroli Parku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej z dnia 15.05.2018 r.


Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju dotyczącej kontroli Miejsce Okazjonalnie Wykorzystywane do Kąpieli w Kazimierzy Wielkiej z dnia 19.06.2018 r.


Informacja pokontrolna z kontroli trwałości realizacji projektu pn. "Budowa Zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce" z dnia 30 stycznia 2019 r.


Metryka

data wytworzenia
2005-10-17
data udostępnienia
2005-10-17
sporządzone przez
opublikowane przez
Adam Rusiecki
ilość odwiedzin
405
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.