Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
Menu góra
Strona startowa Nowy System Odbioru Odpadów
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Nowy System Odbioru Odpadów, bieżące, menu 1374 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Nowy System Odbioru Odpadów

Nowy System Odbioru Odpadów

 

INFORMACJA

o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dla nieruchomości zamieszkałych  i niezamieszkałych

OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. z 2021, poz. 888 z późn. zm.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka informuje, że Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej w dniu 30 listopada 2021 roku podjęła uchwałę Nr L/393/2021 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 9 grudnia 2021 roku poz. 4219) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla mieszkańców Gminy Kazimierza Wielka.

 

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2022 roku miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

 

a)      dla nieruchomości zamieszkałych:

Opłata dotyczy każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Zgodnie z w/w uchwałą ustalona została stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości:

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości
, na których zamieszkują mieszkańcy, od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadającymi kompostownik, na których zamieszkują mieszkańcy, od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, po uwzględnieniu zwolnienia w wysokości 2,00 zł od osoby miesięcznie.

Wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w której nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

  18,00 zł / osoba / mies.

 16,00 zł/ osoba / mies.

 36,00 zł/ osoba / mies.

 

b)     dla nieruchomości niezamieszkałych:

(dotyczy rodzinnych ogrodów działkowych oraz tzw. „nieruchomości mieszanych” objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi - w zakresie części niezamieszkałej, gdzie prowadzona jest np.  działalność gospodarcza).

 Zgodnie z w/w uchwałą ustalona została stawka opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w wysokości:

Wielkość pojemnika lub worka

Stawka opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w sposób selektywny

(jednorazowe opróżnienie pojemnika lub odbiór worka)

Stawka opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(jednorazowe opróżnienie pojemnika
lub odbiór worka)

  120 l

20,00 zł

40,00 zł

  240 l

40,00 zł

80,00 zł

1 100 l

183,33 zł

366,66 zł

Zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości, z wyjątkiem właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy dotychczas nie kompostowali bioodpadów w kompostowniku przydomowym, a wyrazili by taką chęć, tym samym uzyskując z tego tytułu przysługujące zwolnienie.

Zgodnie z art. 6o ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zawiadomienia o zmianie stawki zostaną doręczone przed upływem pierwszego terminu płatności tj. do dnia 31 marca 2022r. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Terminy i sposób uiszczania opłaty nie ulegają zmianie.

 

OPŁATY

Opłaty należy wpłacać w kwotach zgodnie ze złożoną deklaracją. Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

I kwartał do 31 marca                                         

II kwartał do 30 czerwca                                       

III kwartał do 30 września

IV kwartał do 31 grudnia

 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Spółdzielczy Kielce O/Kazimierza Wielka Nr 54 8493 0004 0180 0130 0020 0032,

opłatę można również uiszczać bezpośrednio do kasy Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej Nr XXXVI/281/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały NR LXXI/503/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 września 2018r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania z góry, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku. W przypadku złożenia deklaracji po upływie terminu płatności określonego wyżej, właściciele nieruchomości, zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji.

W stosunku do rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2176 z późn. zm.), miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

 

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

 

NIERUCHOMOŚĆI ZAMIESZKAŁE


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LIPCA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2021R.

 

NIERUCHOMOŚCI MIESZANE


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE W CZĘŚCI STANOWIĄ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE – W ZAKRESIE CZĘŚCI NIEZAMIESZKANEJ TZW. „NIERUCHOMOŚCI MIESZANE OBOWIĄZUJĄCE DO 31 GRUDNIA 2021.".

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbiór odpadów komunalnych w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE OBOWIĄZUJĄCE DO 31 GRUDNIA 2021R..

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbiór odpadów komunalnych w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIA ODPADÓW

---- zasady segregacji.png

Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążani kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak „produkuje” ich 320 kg odpadów rocznie. Warto się zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach. Co zatem możemy zrobić:

  • Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
  • Wybieraj produkty trwałe.
  • Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.
  • Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu – torba wielokrotnego użytku jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje tak mało miejsca, że zmieści się w każdej damskiej torebce. Warto wyrobić taki nawyk, szczególnie że każda torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe torebki służą nam tylko chwilę, a po powrocie do domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji ogromnej ilości śmieci.
  • Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować.
  • Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej (szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa).
  • Unikaj produktów zapakowanych  w wiele warstw opakowań.
  • Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.
  • Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
  • Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków.

 

Segregując śmieci znacząco przyczyniasz się do ochrony środowiska. Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Przykładowo, produkując puszkę ze złomu, można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć negatywny wpływ jaki ma na środowisko produkcja aluminium. Segregacja to czysty zysk. (źródło: www.mos.gov.pl)

 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ OBOWIĄZKI GMINY:

1. Właściciele nieruchomości obowiązani będą ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zamian za opłatę gmina wybierze w drodze przetargu przedsiębiorcę który opróżni pojemnik na odpady, a jego zawartość wywiezie i podda dalszemu zagospodarowaniu.

2. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości składać będzie do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

3. W przypadku nie złożenia deklaracji gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości.

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do posiadania pojemnika na odpady i utrzymywania go w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, lub do zakupu worków na odpady.

5. Właściciel nieruchomości będzie musiał przestrzegać zasad zbierania odpadów, w tym ich selektywnej zbiórki, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

6. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, dzięki temu zwiększy się odbiór odpadów trafiających do instalacji odzysku, a także znikną nielegalnie wysypiska odpadów.

7. W sytuacji, kiedy dana nieruchomość obejmuje budynki wielolokalowe obowiązki właściciela przejmie zarząd nieruchomością wspólną.

8. Efektem nowego systemu będzie sytuacja, że wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych będą obsługiwani przez jedną firmę wywozową. Wszelkie sprawy z odbierającym odpady załatwiać będzie gmina.

9. Gmina zobowiązana będzie przeprowadzić kampanię informacyjno-edukacyjną, tak aby każdy właściciel nieruchomości mógł się zapoznać z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

10. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł nieodpłatnie oddać wysegregowane odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów.

11. Indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych obowiązują do 30.06.2013 roku, dlatego należy dotychczasową umowę samodzielnie rozwiązać. Należy zrobić to odpowiednio wcześniej, w zależności od zapisów w indywidualnej umowie.

 

INFORMACJE

 

Uchwały Rady Miejskiej - gospodarka odpadami

Regulamin realizowania przez gminę Kazimierza Wielka usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

Procedury Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Strona informacyjna Ministerstwa Środowiska - http://naszesmieci.mos.gov.pl

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Kazimierza Wielka zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Osiągnięte poziomy recyklingu

 

NIECZYTOŚCI CIEKŁE

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na transport nieczystości ciekłych

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na transport nieczystości ciekłych-doc

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Oświadczenia

 

OCHRONA PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Kazimierza Wielka w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Metryka

data wytworzenia
2020-12-15
data udostępnienia
2020-12-15
sporządzone przez
opublikowane przez
Bieńkuńska-Szybiak Daria
ilość odwiedzin
8235
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.